The Heart of Asean's Industrial Part-Makers

ซับคอน ไทยแลนด์ 2018 งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนครั้งที่ 11 เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมองหาธุรกิจใหม่ รวมถึงโอกาสในการร่วมทุนกับผู้ประกอบการระดับโลก เป็นงานเดียวที่ร่วมจัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย

ภายในงานมีชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพมากกว่า 10,000 รายการจากไทย, อาเซียนและผู้ผลิตชิ้นส่วนญี่ปุ่น ผู้ซื้อมากกว่า 25,000 รายจากทั่วโลกรวมทั้งเทียร์ 1 และ 2 ตอบรับเข้าร่วมงานทุกปี นอกจากการจัดแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมหลักในประเทศแล้ว งานซับคอน ไทยแลนด์ 2017 ยังเป็นงานที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้สัมผัสกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และอากาศยาน โดยนำเสนอผ่านการจัดแสดงในโซนพิเศษและสัมมนาภายในงาน