ผู้ร่วมแสดงงานชั้นนำ
รายชื่อผู้ร่วมแสดงงานบางส่วนจากงานในปี 2019

CLICK


Buyer List
ขับเคลื่อนธุรกิจ และอุตสาหกรรมด้วย เทคโนโลยีอัจฉริยะ
  • จัดแสดงเครื่องจักรกลโลหะการชั้นนำ ยกระดับการผลิตสู่อุตสาหกรรมการผลิต อาทิ ยานยนต์สมัยใหม่ อากาศยานและศูนย์ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ
  • เวทีรวมผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมคุณภาพ
  • “iAR” ‘งานแสดงเทคโนโลยีชั้นนำด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เพื่อสายการผลิต
  • พร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจในงาน ซับคอนไทยแลนด์ งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจชั้นนำ
  • การประชุมและสัมมนา ความรู้ด้านอุตสาหกรรม “อินเตอร์แมค ฟอรั่ม ครั้งที่ 4 “SMEs Transformation to Smart Manufacturers” | สัมมนาอุตสาหกรรมยานยนต์ | อุตสาหกรรมการผลิต | อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ | อุตสาหกรรมสนับสนุนอากาศยาน | เพิ่มขีดความสามารถ SMEs |
  • โซนจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี อุตสาหกรรมสนับสนุนอากาศยานและศูนย์ซ่อมบำรุง