ผู้ร่วมแสดงงานชั้นนำ
รายชื่อผู้ร่วมแสดงงานบางส่วนจากงานในปี 2018

พลาดไม่ได้! กับงานซับคอนไทยแลนด์
ซับคอนไทยแลนด์ 2020 เป็นเวทีที่เหมาะสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนเพื่อผลักดันการเติบโตทางธุรกิจในอุตสาหกรรมสนับสนุน งานนี้นำเสนอโอกาสในการเจรจาต่อรองและทำธุรกิจให้กับผู้ซื้อและผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมจาก Tier 1 และ Tier 2 ในกลุ่ม 5 อุตสาหกรรม New S-Curves
พิเศษ ด้วย กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
ในกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ ผู้ซื้อชิ้นส่วนจากบริษัทชั้นนำจากทั่วโลกได้มาเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อการหาซัพพลายเออร์ใหม่ งานนี้จัดขึ้นสำหรับผู้เข้าร่วมงานโดยเฉพาะ ผู้เข้าร่วมงานที่ได้รับการยืนยันจะสามารถเข้าใช้โปรแกรมออนไลน์เพื่อแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์แก่ผู้ซื้อและทำการนัดหมาย หรือ ยืนยันการนัดหมายได้