ซับคอน ไทยแลนด์ ศูนย์กลางชิ้นส่วนอุตสาหกรรมคุณภาพแห่งอาเซียน
ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำของโลก เลือกให้เป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายในการจัดซื้อและจัดหาชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพสูง เครื่องจักรและชิ้นส่วนอุตสาหกรรมมีการเติบโตขึ้น 193% จากปี 2009 ถึงปี 2014 เดือนมกราคมถึงเมษายนของปีนี้ 
กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ – โอกาสธุรกิจผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย
กว่าหนึ่งทศวรรษกับความสำเร็จในการเชื่อมโยงและโอกาสทางธุรกิจในงานซับคอน ไทยแลนด์ ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นปีที่ 11 เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในภูมิภาคในการเชื่อมโยงทางธุรกิจEXHIBITOR LIST
as of 22 august 18