Booth Booking


ราคาปกติ :
แบบที่ 1        คูหามาตรฐาน      6 ตร.ม. ราคา 84,000 บาท
แบบที่ 2        พื้นที่เปล่า            11,500 บาท ต่อ ตร.ม. (ขั้นต่ำ24 ตร.ม.)
ราคาพิเศษ: (สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนภายในประเทศ) :
แบบที่ 1        คูหามาตรฐาน      6 ตร.ม. ราคา  54,000 บาท
แบบที่ 2        พื้นที่เปล่า             156,000 บาท ต่อ 24 ตร.ม. (พื้นที่ขั้นต่ำ)


หมายเหตุ

- ราคาดังกล่าวข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
- ราคาพิเศษสำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนภายในประทศได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน BUILD
- คูหามาตรฐานเปิดหัวมุม คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
- คูหามาตรฐานประกอบด้วย พรม, ผนังไม้กั้น , ป้ายชื่อบริษัท, ไฟแสงสว่าง 2 ดวง,
  โต๊ะประชาสัมพันธ์ 1 ตัว , โต๊ะเหลี่ยม 1 ตัว, เก้าอี้พับ 3 ตัว, ปลั๊กไฟขนาด 220 โวลต์ 5 แอมป์
   และ ถังขยะ

 

บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
คุณศุร์จิลัก ณัฐพิเชฐคุณ (ผู้จัดการฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ)

โทร: 02 036 0500 ต่อ 245
อีเมล์ : Sujilux.n@ubm.com เว็บไซต์ : www.subconthailand.com
สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย
โทร : +66 (0) 2713 6541 โทรสาร : +66 (0) 2713 6542
อีเมล์ : Thaisubcon@thaisubcon.com เว็บไซต์ : www.thaisubcon.com/