SUBCON Thailand SUCCESS STORIES

 

คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ ประธานสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน กล่าวว่า “เราต่อยอดความสำเร็จจากการประชาสัมพันธ์งานทั้งสองงาน ณ ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนกรกฏาคมในปีที่ผ่านมา โดยการเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงกลุ่มประเทศในอาเซียนไว้ด้วยกัน โดยการใช้งานซับคอน ไทยแลนด์และอินเตอร์แมคเป็นเวทีสำคัญ เราเริ่มเชิญชวนผู้ประกอบการมาเข้าร่วมงานเมื่อปลายปีที่แล้วที่ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ถือว่าประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย โดยเรายังวางแผนที่จะไปประเทศพม่า ฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นภายในต้นปีนี้”

 

หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พร้อมกับสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) ได้มีความร่ามมือในการจัดสัมมนา "ปรับแนวคิด เพื่อธุรกิจที่เหนือกว่า" และ "สร้างทัศนคติเชิงบวก ผลักดันองค์กรสู่ AEC" โดยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญคือการเดินสายประชาสัมพันธ์เชิญผู้ประกอบการในอาเซียนเข้าร่วมงานและกิจกรรมในงานซับคอน ไทยแลนด์และอินเตอร์แมค 2013

 

 

คุณชนาธิป สุรชัยสิทธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย กล่าวว่า "ทุกองค์กรควรจะให้ความสำคัญกับบุคลากรที่อยู่ภายใน โดยเฉพาะการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับตัวเมื่อเออีซีกำลังเข้ามาในอีกไม่นาน กิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จตามจุดประสงค์ที่วางไว้สำหรับการประชาสัมพันธ์งานซับคอน ไทยแลนด์และงานอินเตอร์แมคอีกด้วย โดยเราจะจัดขึ้นอีกสองครั้งในเดือนมกราคมและมีนาคมที่นครราชสีมาและชลบุรี"

 

 
UBM กระทรวงอุตสาหกรรม Subconthailand Sheetmetalasia BOI Thaisubcon email Subconthailand